publicerad: 2021  
bevågenhet bevågenheten
be·våg·en·het·en
substantiv
bevå´genhet
i vissa ut­tryck väl­villig in­ställning till person el. före­teelse
bevågenhet (mot någon)
en skåde­spelare som vunnit publikens bevågenhet
belagt sedan 1622