publicerad: 2021  
bevattning bevattningen bevattningar
be·vatt·ning·en
substantiv
bevatt´ning
det att bevattna odling m.m., särsk. på konst­gjord väg och i större skala
bevattningsanläggning; bevattningsförbud; bevattningssystem; konstbevattning
bevattning (av något)
belagt sedan 1835