publicerad: 2021  
bevars
be·vars
interjektion
[-va´rs] el. [-vars´]
något ålderdomligt bevare oss!
äv. i adverbiell an­vändning, med markering av avstånds­tagande minsann
hon ska ju bevars vara så fin av sig
belagt sedan 1783; samman­dragning av Gud bevare oss