publicerad: 2021  
kanal kanalen kanaler
kan·al·en
substantiv
kana´l
1 an­lagd, flod­liknande vatten­förbindelse anv. för transporter, till bevattning eller dylikt; ofta med slussar, luckor och dylikt för reglering av vatten­ståndet
kanalbolag; kanalbåt; bevattningskanal; hamnkanal; Suezkanalen
en kanal (från något) (till något) en kanal (mellan några)
gräva en kanal; Göta kanal; Amsterdams kanaler; en kanal som förbinder Rhen med Donau
äv. i namn på för­hållandevis smala naturliga far­leder
Engelska kanalen
äv. om rör­liknande anatomisk bildning
luftkanal; tarmkanal; tårkanal
äv. bildligt om vissa mer abstrakta transport­vägar
informationen kom genom under­jordiska kanaler
belagt sedan 1680; av lat. cana´lis 'ränna; avloppsrör', till cann´a 'rör'; jfr ur­sprung till kanel, 2kanon!!
2 ofta plur. förbindelseled för över­föring av information
informationskanal
diplomatiska kanaler; hemliga kanaler; olika typer av digitala kanaler
äv. om frekvens­band för radio- och tv-utsändningar
filmkanal; grannkanal; radiokanal; sportkanal; tv-kanal
byta kanal; zappa mellan kanalerna
spec. äv. om streamad publikation knuten till visst konto
webbkanal; youtubekanal
prenumerera på en kanal
belagt sedan 1678