SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi´blisk adjektiv ~t bibl·isksom har att göra med Bibeln admin.af.relig.biblisk historiabibliska bilder för barnäv. bildligtupp­höjd, hög­stämd ett budskap i bibliskt ton­lägesedan ca 1540