publicerad: 2021  
bigami bigamin
bi·gamin
substantiv
bigami´
det att sam­tidigt vara gift med två personer
bigami är straffbart i flera sam­hällen
belagt sedan 1821; till bi- 3 och grek. gam´os 'äktenskap'