publicerad: 2021  
biform bi­formen bi­former
substantiv
bi`form
språk­vetenskap mindre vanlig form av visst ord
det äldre substantivet "värma" är en bi­form av "värme"
belagt sedan 1850