publicerad: 2021  
biroll bi­rollen bi­roller
bi|­roll·en
substantiv
bi`roll
mindre betydande roll i skåde­spel eller dylikt
birollsinnehavare
en biroll (i något)
pjäsen inne­höll en tacksam bi­roll för en god komiker
äv. bildligt
köttet spelar en bi­roll i kvällens meny
belagt sedan 1804