publicerad: 2021  
birot biroten birötter
bi|­rot·en
substantiv
bi`rot
vanligen plur. rot som inte ut­vecklats från växt­embryots rot­anlag utan från andra växt­delar: stam, (av­skuret) skott el. blad
lökens bi­rötter
belagt sedan 1845