publicerad: 2021  
blossa blossade blossat
verb
[blås`a]
1 brinna med häftig och lysande låga som ett bloss
blossa (av något)
tjärstickor blossade från ljusarmar i mur­fogarna
äv. bildligt, spec. rodna starkt
spec. äv. vara mycket varm
den sjukes panna blossade
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska blusa; germ. ord, besläktat med bläs
2 dra in tobaksrök särsk. vid fort­gående rökning
blossa (något)
han satt och blossade på sin pipa
belagt sedan 1749
blossablossande, bloss