SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadsbidrag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bo·stads|­bi·drag·etstatligt eller kommunalt bi­drag som är av­sett att täcka en del av boende­kostnaden för personer med låg in­komst el. stor försörjnings­börda samh.JFRcohyponymbostadstillägghyperonymbidrag 2 an­söka om bostadsbidragberättigad till bostadsbidragsedan 1940