publicerad: 2021  
bidrag bi­draget, plural bi­drag, bestämd plural bi­dragen
bi|­drag·et
substantiv
bi`drag
1 (arbets)in­sats som ut­gör del i större helhet
ett bidrag (till någon/något)
ett bidrag (till någon)
ett bidrag (till något)
boken är ett viktigt bi­drag till miljödebatten; det svenska bi­draget till schlager­festivalen; kyrkans bi­drag till den väster­ländska kulturen
belagt sedan 1816; till bidra
2 till­skjutet materiellt under­stöd vanligen i pengar, särsk. från sam­hället
ett bidrag (till någon/något)
ett bidrag (till någon)
ett bidrag (till något)
söka bi­drag; an­söka om bi­drag; bi­drag till u-länderna; han levde på bi­drag från sina förmögna föräldrar
belagt sedan 1844