publicerad: 2021  
brakteat brakteaten brakteater
brakte·at·en
substantiv
braktea´t
medalj­liknande häng­smycke från nordisk forn­tid vanligen av guld
äv. om en typ av tunt medel­tids­mynt som präglats bara på ena sidan var­igenom präglingen fram­träder negativt på den andra sidan
belagt sedan 1746; 1852 om smycke; till lat. bractea´tus 'över­dragen med guld', till brac´tea 'tunn metallplåt'