SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bre`da el. vard. brebre verb bredde brett, pres. breder el. vard. brer bred·erlägga på och sprida ut till täckande skikt över viss yta e.d.; med avs. på ämne av halvfast konsistens, särsk. smör e.d. NollJFRcohyponymbestryka 1cohyponymstryka 2 breda klister över halva papperetbreda smör på smör­gåsenäv. med konstruktionsväxlingbreda en smör­gåsäv. bildligtmed partikeln behandla över­drivet ut­förligt tidningen bredde på ordentligt om o­lyckanbreda ngt (ngnstans), breda på (med/om ngt)sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. breþa Subst.:vbid1-125023bredande, vbid2-125023bredning