SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
broms [bråm´s] substantiv ~en ~ar broms·en1an­ordning för dämpning eller hejdande av ett for­dons eller en maskins rörelse med hjälp av mekaniskt el. elektriskt rörelsemotstånd trafik.friktionsbromshandbromsmotorbromsnödbromsservobromsskivbromsdra i bromsenslå till bromsarnabromsen tog inteäv. bildligtfaktor som hejdar viss ut­veckling JFRcohyponymhämsko pris­stegringarna ut­gör en broms på efter­frågansedan 1752av lågty. bromese med samma betydelse, trol. till äldre premese ’nosklämma’, till premen ’trycka; stoppa’ 2typ av stickande fluga vars hona suger blod zool.bromsstyngblindbromsfäbromsregnbromssedan 1343 (som hästnamn)testamente upprättat av Lars i Börje socken i Uppland (Svenskt Diplomatarium)fornsv. brims, bryms; gemens. germ. ord av ljud­härmande urspr.