publicerad: 2021  
byalag bya­laget, plural bya­lag, bestämd plural bya­lagen
bya|­lag·et
substantiv
by`alag
mest historiskt samman­slutning av alla jord­ägare i en by för beslut och dylikt i gemensamma frågor
bya­laget samman­kallades med bud­kavle
nu­mera äv. samman­slutning av de boende i ett grannskap för gemensamt agerande, särsk. i frågor som rör när­miljön
bya­laget protesterade mot dragningen av motor­vägen
belagt sedan 1443 (tingsbevis utfärdat av lagmansdomhavande Hannes Diæken i Ångermanland (Skandinavien under unionstiden)); fornsvenska byalagh