publicerad: 2021  
cementering cementeringen
cem·ent·er·ing·en
substantiv
cemente´ring
1 överdragning eller fästning med cement
cementering (av något)
äv. fram­ställning av cement­föremål
äv. bildligt
cementeringen av konflikten
belagt sedan 1889
2 naturlig utfyllning av håligheter i jord­skorpan med kvarts, kalk­spat eller dylikt
äv. om naturlig sammankittning av löst material till en berg­art
belagt sedan 1931