publicerad: 2021  
cement cementen äv. cementet
cem·ent·en
substantiv
cemen´t
ett pulver­formigt binde­medel som efter till­sats av vatten an­vänds för att till­sammans med sand och sten bilda betong
cementera; cementfabrik; cementgolv; snabbcement
en säck cement
äv. om andra pulver­formiga material som till­sammans med vatten ger en stelnande massa, spec. snabbstelnande medel för tand­fyllning
cementfyllning
hård som cement se hård
belagt sedan 1758; av lat. cæmen´tum 'sten­massa', till ´dere 'hugga'