SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
centralise´ra verb ~de ~t centr·al·is·er·arförlägga (av­görande delar av verksamhet) till ett enda ställe mil.samh.spel.sam­hället centraliserades allt­merde sade sig vara tvungna att centralisera för att öka effektivitetenspec. mil. och som term i vissa spel, särsk. schack­spelplacera nära centrum vit centraliserade springaren för den av­görande attackencentralisera ngt (till ngt)sedan 1822av fra. centraliser med samma betydelse; till 2central Subst.:vbid1-130160centraliserande, centralisering