publicerad: 2021  
kommitté kommittén kommittéer
kom·mitté·er
substantiv
samling personer som är till­satta för att ut­föra viss upp­gift ofta av utrednings­typ
kommittéarvode; kommittébetänkande; centralkommitté; festkommitté; kontaktkommitté; mottagningskommitté; valkommitté
bilda en kommitté; han sitter i olika kommittéer
ibland skämtsamt om en grupp sysslo­lösa personer (i sammansättn.)
belagt sedan 1784; av franska comité med samma betydelse; av engelska committee, till commit 'an­förtro'; av lat. committ´ere 'an­förtro', till con´- 'med' och mitt´ere 'sända'; jfr ur­sprung till fideikommiss, mission, permittera