publicerad: 2021  
cif
adverb
[sif´]
handels­språk utan kostnad för frakt och försäkring
JFR fob
belagt sedan 1877; av engelska cif med samma betydelse, förk. av cost 'kostnad', insurance 'försäkring', freight 'frakt'