SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da´gis substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en dag·is·etdag­hem vard.rum.samh.dagisködagisplatslämna barnen på dagishämta barnen på dagisVitsippans dagissedan 1950-taletkortord för daghem; till dag och -is, vanlig ändelse i slang­ord (kondis, skummis m.fl.); trol. ur lat. -is, i t.ex. rudis Suffixet -is började bli vanligt i svenskan vid 1800-talets slut. Orden tjockis och kondis (’konditori’) är från den tiden. Några relativt nya, ganska vanliga -is-ord är kändis, doldis och dagis. Man kan bilda både substantiv och adjektiv med hjälp av -is-ändelsen, och både substantiv och adjektiv kan utgöra grundord.  Trots att suffixet har långt över hundra år på nacken har alla -is-ord en vardaglig karaktär. Det kan bero på att de första -is-orden uppkom som slangord i studentkretsar.