SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dags [dak´s] adverb tid.det var så dags (då) det var för sent dåSverige kom till­baka i slutet av an­dra halv­lek, men det var så dags då det är dags (att)tiden är kommen (att)nu är det dags att gå från ord till handling hur dags?vid vilken tid på dygnet?hur dags börjar filmen?; hur dags kommer du hem? så (här/där) dagsvid den (här/där) tiden på dygnetså dags på för­middagen är morgon­samlingen slut och barnen ger sig ut i friska luften ○ äv. i fråga om längre tids­periodom förlusttakten hållit i sig borde aktie­kapitalet vara förbrukat så här dags är det dags att göra ngt nu?är det lämplig tid­punkt att göra ngt nuofta med antydan om att det är i senaste lagetklockan är elva, är det dags att vakna nu? sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. daghs; till dag