SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
densite´t substantiv ~en dens·itet·enmassa per volymsenhet hos ämne fys.JFRcohyponymtäthetcohyponymbulk vattens densitet är 1 gram per kubik­centimeterbly an­vänds i projektiler och båtkölar på grund av sin höga specifika vikt eller densitetsedan 1776via fra. av lat. den´sitas ’täthet’