SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
de`ras pronomen der·assom till­hör eller har an­knytning till personerna eller före­teelserna som fram­går av samman­hanget Nollalla vill ju att deras barn ska få det brasedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)fornsv. þera; till 1den