SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
di`sig adjektiv ~t dis·igpräglad av dis meteorol.JFRcohyponymdimmigcohyponymtöcknig disigt väderäv.in­svept i dis det disiga slätt­landskapetsedan 1756trol. av lågty. disig eller nederl. dijzig med samma betydelse; jfr 1dis