SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
disproportion [-∫o´n] substantiv ~en ~er dis·pro·port·ion·enav­saknad av rimlig överens­stämmelse el. symmetri; betr. förhållandet mellan jäm­förda storheter vetenskapl.JFRcohyponymdiskrepanscohyponymdiskordans disproportionen mellan förväntningarna och möjligheterna att upp­fylla demdisproportion (mellan ngra)sedan 1727till lat. dis´- ’i­sär’ och proportion