publicerad: 2021  
dit
adverb
till den platsen som fram­går av samman­hanget
MOTSATS 1hit
hon hade all­tid varit ny­fiken på Kina, och äntligen kunde hon resa dit
äv. i fråga om tidsförhållanden till den tid­punkten som fram­går av samman­hanget
före jul måste vi vara klara, och det är bara tre månader dit
äv. bildligt till den slut­satsen eller det förhållandet som fram­går av samman­hanget
just det, det var dit jag ville komma; det hör inte dit att hon har ett trassligt privat­liv
äv. med funktion av bisats­inledare (s.k. relativt adverb) till vilken
den plats dit hon kom var mycket ogästvänlig
hit eller dit se hit
hit och dit se hit
trilla dit se trilla
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska þit, trol. samman­dragning av þi, böjnings­form av þät 'det' och at 'åt, till'