publicerad: 2021  
mästerskap mästerskapet, plural mästerskap, bestämd plural mästerskapen
mäst·er·skap·et
substantiv
mäs`terskap
1 knappast plur. högsta skicklighet på visst om­råde
han spelar med ett mästerskap som är full­komligt bländande
belagt sedan 1385 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska mästarskap; till mästare 1
2 viktig tävling vars segrare erkänns som den bäste på om­rådet för viss tid och in­om viss grupp
mästerskap (i/på något)
mästerskap (i något)
mästerskap (något)
Svenska mästerskapen i fri­idrott
äv. om rangen som segrare i mästerskap
hon har vunnit flera svenska mästerskap
belagt sedan 1887