publicerad: 2021  
dominikanorden bestämd form utrum
även
dominikanerorden bestämd form utrum
dom·in·ik·an|­orden, dom·in·ik·an·er|­orden
substantiv
dominika`norden el. dominika`nerorden
en katolsk munk­orden som betonar fattigdoms­idealet och hade stort in­flytande i inkvisitionen
belagt sedan 1761