publicerad: 2021  
bror ingen egen böjning
eller
broder brodern bröder
substantiv
bro´r el. bro`der
syskon av manligt kön
någons bror bror till någon några är bröder
hon är två år äldre än sin bror; hans äldre bror är i skolan; den yngste av de tre bröderna; man kan knappast tro att Lukas och William är bröder för de är väldigt olika
äv. om någon som står viss annan person nära på grund av känslo­mässiga band el. gemensamma intressen vanligen i den längre formen
broderfolk; broderparti; trosbroder
våra finska bröder; vi är barn­doms­vänner, nästan som bröder
spec. vanligen i den längre formen med­lem av starkt samman­hållen, sluten grupp särsk. ordens­sällskap el. kloster
dominikanerbroder; klosterbroder; ordensbroder
broder Jakob
äv. person som man är god vän med och har lagt bort titlarna med något ålderdomligt
spec. äv. som hälsningsord i brev något ålderdomligt vanligen i den längre formen
Bäste broder!; Broder! Skulle du kunna ...
vara du och bror med någon se du
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform bruþrum (dat.), vanligen övrig runform bruþur (ack.), fornsvenska broþir, bror; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. fra´ter, franska frère 'broder'
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer. Stig Dagerman, Jorden kan du inte göra om (1954)