SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drej`a verb ~de ~t drej·arforma (ler­gods) på roterande skiva med hjälp av händerna; så att det blir mer el. mindre skål­format konstvet.dreja krukordreja, gjuta eller tumma – vilken metod att forma leran an­vänds mest?dreja (ngt)dreja bilägga stilla under bromsande segelel. för sakta maskinfar­tyget drejade bi genom att för sakta maskin hålla upp mot vågorna sedan 1762av lågty. dreien ’vrida, sno’; besl. med drill 3, tråd; jfr lurendrejare Subst.:vbid1-137676drejande, vbid2-137676drejning