publicerad: 2021  
duellskytte duell­skyttet
du·ell|­skytt·et
substantiv
duell`skytte
pistolskytte mot mål som åter­kommande visas ett visst an­tal sekunder med ett skott för varje visning
belagt sedan 1939