publicerad: 2021  
dyrtid dyr­tiden dyr­tider
dyr|­tid·en
substantiv
dy`rtid
period när levnads­omkostnaderna är höga vanligen i kombination med hög inflation, sänkt real­lön m.m.
belagt sedan 1552