publicerad: 2021  
dysa dysan dysor
dys·an
substantiv
dy`sa
mekanisk an­ordning som kontrollerar ett strömmande medium
dysor an­vänds bl.a. i vissa ång­turbin­typer
belagt sedan 1948