publicerad: 2021  
fråga efter frågade frågat
fråg·ar efter
verb
[ef`-] el. [ef´-]
1 bry sig om vanligen i nekande ut­tryck
någon frågar efter någon/något/sats
någon frågar efter någon
någon frågar efter något
någon frågar efter sats
han frågar inte efter vad folk säger
belagt sedan 1541
2 ofta fast sammansättn., se efterfråga ut­trycka önske­mål om att få (något) eller träffa (någon)
efterfrågan; efterfrågande; efterfrågning
någon frågar efter någon/något
någon frågar efter någon
någon frågar efter något
belagt sedan 1727