publicerad: 2021  
blankett blanketten blanketter
blank·ett·en
substantiv
[-ket´]
pappersark med förtryckta fält, av­sett för ifyllning av olika upp­gifter särsk. upp­gifter från privat­personer för myndigheters behov
SYN. formulär
deklarationsblankett; frågeblankett
en förtryckt blankett; fylla i en blankett
ofta med an­tydan om onödig byråkratisering
belagt sedan 1818; av tyska Blankett med samma betydelse, fransk­inspirerad bildn., eg. 'ett vitt blad endast försett med under­skrift'; besläktat med blank