publicerad: 2021  
efterleva efterlevde efterlevt, presens efterlever
verb
ef`terleva
leva och handla i enlighet med
efterleva något
efter­leva läkarens före­skrifter; Sverige måste efter­leva EU:s regler
belagt sedan 1526
efterlevaefterlevande, efterlevnad