publicerad: 2021  
skydd skyddet, plural skydd, bestämd plural skydden
skydd·et
substantiv
an­ordning som förhindrar skadliga verkningar av oönskad före­teelse
skyddsdräkt; skyddsomslag; skyddsrum; halkskydd; kopieringsskydd; regnskydd; rostskydd; vindskydd
skydd (för/mot någon/något)
skydd (för någon)
skydd (för något)
skydd (mot någon)
skydd (mot något)
bättre skydd för civil­befolkningen
spec. ekonomi
hem­försäkringen ger ett gott skydd
spec. äv. medicin
det tar två veckor innan vaccinet ger full­gott skydd
spec. äv. preventivmedel
de an­vände inget skydd, så hon kan ha blivit med barn
äv. mer improviserat det att skydda (sig)
ta skydd; de tvingades att söka skydd under ett träd under regn­skuren; de flydde i skydd av mörkret
belagt sedan 1523; till skydda
Det finnes skydd mot nästan allt som är
mot eld och skador genom storm och köld
ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.
Men det finns inget skydd mot människan. Harry Martinson, Aniara (1956), 26:e sången