publicerad: 2021  
ekonomie ingen böjning
ekon.
eko·nom·ie
adjektiv
ekonomi`e
som har att göra med (examen från) ekonomisk högskoleutbildning
ekonomie doktor
belagt sedan 1868; eg. genitivform; jfr ur­sprung till filosofie