publicerad: 2021  
byggnad byggnaden byggnader
bygg·nad·en
substantiv
bygg`nad
1 fri­stående, täckt, över marken upp­höjd, fast konstruktion vanligen med ett an­tal rum; ofta om större hus av­sett för något särsk. ända­mål, ofta för annat än boende
byggnadskomplex; ambassadbyggnad; ekonomibyggnad; herrgårdsbyggnad; huvudbyggnad; kontorsbyggnad; skolbyggnad
stadens offentliga byggnader; än­nu en historisk byggnad skulle rivas; en stor, fyr­kantig byggnad av sten
någon gång äv. om annan massiv konstruktion
dammbyggnad
äv. bildligt
belagt sedan 1624
2 knappast plur. det att bygga
(under) byggnad byggnad (av något)
ett annex till hotellet är för när­varande under byggnad
spec. i fråga om andra an­läggningar än hus och dylikt
vägbyggnad
väg- och vatten­byggnad
belagt sedan 1642
3 knappast plur. sätt att vara upp­byggd som resultat av naturlig el. konst­gjord process; konkret el. abstrakt
materiens byggnad; färjan var till sin byggnad inte olik en stor­marknad
belagt sedan 1710