publicerad: 2021  
engram engrammet, plural engram, bestämd plural engrammen
en·gramm·et
substantiv
engram´
minnes­spår i hjärn­cellerna särsk. efter ett sinnes­intryck el. en in­lärning
belagt sedan 1948; till grek. en´ 'i; hos' och gramm´a, se ur­sprung till gram