publicerad: 2021  
belopp beloppet, plural belopp, bestämd plural beloppen
be·lopp·et
substantiv
[-låp´]
värde som an­ges i pengar
engångsbelopp; miljonbelopp
(till) ett belopp (av belopp)
ett belopp (på/om belopp)
ett belopp (om belopp)
ett belopp (belopp)
ett lågt belopp; ett blygsamt belopp; an­senliga belopp; astronomiska belopp; han undan­höll stora belopp vid deklarationen; en häst kan kosta allt från några tusen­lappar till sex­siffriga belopp; riktade bi­drag till ett belopp av 350 miljoner kronor ska fördelas
äv. om talvärde vanligen i sammansättn.
belagt sedan 1734; av lågtyska belop med samma betydelse; jfr ur­sprung till belöpa sig, lopp