publicerad: 2021  
evenemang evenemanget, plural evenemang, bestämd plural evenemangen
e·vene·mang·et
substantiv
evenemang´
stor (organiserad) händelse särsk. av kulturellt el. idrottsligt slag
evenemangskonsert; idrottsevenemang
evenemanget kommer att sändas i tv
belagt sedan 1845; av franska événement 'händelse'; till lat. eveni´re 'ske'; jfr ur­sprung till eventuell