publicerad: 2021  
förena förenade förenat, perfekt particip förenad ibland förent
verb
före´na
1 föra samman och om­bilda (lägre enheter) till en ny, högre enhet
JFR 1ena
någon/något förenar någon/något med någon/något
någon förenar någon med någon
någon förenar någon med något
någon förenar något med någon
någon förenar något med något
något förenar någon med någon
något förenar någon med något
något förenar något med någon
något förenar något med något
någon/något förenar några
någon förenar några
något förenar några
kyrka och stat förenades genom reformationen
Förenta Nationerna se nation
med förenade krafter se kraft
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska forena; av lågtyska vorenen, tyska vereinen med samma betydelse
2 skapa eller ut­göra förbindelse
något förenar någon/något med någon/något
något förenar någon med någon
något förenar någon med något
något förenar något med någon
något förenar något med något
något förenar några
kanalen som förenar Öster­sjön med Nordsjön
äv. mer el. mindre själsligt
de förenades i en kyss; det är mycket som förenar oss
sär­skilt försona
förena stridiga viljor
belagt sedan 1541
3 låta före­komma i ett samman­hang ofta trots olika egenskaper
någon förenar något med något någon förenar några
det måste gå att förena karriär och familje­liv; offensiva och defensiva motiv var oupplösligt förenade; förena nytta med nöje
vara förenat med något något formelltåt­följas av någotunder inbördes­kriget var det förenat med livs­fara att ge sig ut på gatorna
belagt sedan 1743
förenaförenande, förening