publicerad: 2021  
föreläsning före­läsningen före­läsningar
före|­läs·ning·en
substantiv
`reläsning
muntlig fram­ställning av av­gränsat vetenskapligt ämne särsk. som undervisnings­form in­om hög­skolan
föreläsningssal; föreläsningsserie; gästföreläsning; provföreläsning
en föreläsning (om någon/något/sats)
en föreläsning (om någon)
en föreläsning (om något)
en föreläsning (om sats)
gå på före­läsning; professorn höll en serie före­läsningar om Shakespeare
belagt sedan 1740