publicerad: 2021  
förränta förräntade förräntat
verb
förrän´ta
få (kapital) att ge av­kastning genom effektiv drift (av före­tag) el. för­månlig placering
någon/något förräntar något
någon förräntar något
något förräntar något
förränta kapitalet
belagt sedan 1734
förräntaförräntning