SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fabrice´ra verb ~de ~t fabr·ic·er·artill­verka på fabriksmässigt sätt arb.JFRcohyponymframställa 1 datorn är fabricerad i Tysk­landofta äv. med avs. på mer el. mindre abstrakta före­teelsertv-program som fabriceras utan­för Stock­holmspec. med avs. på o­sann historia e.d.nyheter fabricerades i enlighet med regimens politiska behovde s.k. bevisen var fabriceradefabricera ngtsedan 1693via fra. av lat. fabrica´re ’till­verka’; jfr fabrik Subst.:vbid1-145863fabricerande, vbid2-145863fabricering; fabrikation