publicerad: 2021  
fackförening fack­föreningen fack­föreningar
fack|­för·en·ing·en
substantiv
fack`förening
samman­slutning av lön­tagare med upp­gift att vara mot­part till arbets­givare på lokal el. riks­omfattande nivå
fackföreningsledare; fackföreningsrörelse
över­läggningar mellan arbets­givare och fack­föreningar
gul fack­förening fack­förening som är und­fallande mot mot­parten
belagt sedan 1881