publicerad: 2021  
granska granskade granskat
verb
gran`ska
nog­grant under­söka ofta för att kontrollera och ev. korrigera färdig produkt el. ut­räkning
granskare; detaljgranska; fackgranska; hårdgranska
någon granskar någon/något/sats
någon granskar någon
någon granskar något
någon granskar sats
de två dörrvakterna granskade honom nog­grant innan han blev in­släppt; en professor hade granskat den svenska upp­lagan av verket; bok­föringen hade granskats av en auktoriserad revisor
belagt sedan 1506 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska granska
granskagranskande, granskning